Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:19 - GMT+7

Tìm kiếm

 • Phát triển nhà máy thông minh: Tăng năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

 • Chờ cú hích mới cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

 • TPHCM: Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

 • Hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

 • Hợp tác sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu

 • Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

 • Doanh nghiệp phụ trợ tiến gần hơn đến nhà máy thông minh

 • Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mô hình khu, cụm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao: Xu thế tất yếu

 • TP.HCM thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao

 • Hải Dương tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ

 • Giải pháp cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử

 • Doanh nghiệp với chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ

 • Tăng cường kết nối trong công nghiệp hỗ trợ

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất ô tô

 • Ký kết hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực CNHT ngành ô tô

 • Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao

 • Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trong năm 2021

 • Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ

 • Toyota Việt Nam đồng hành với phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô Việt Nam

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 4
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3
 • 0