Thứ hai, 15/07/2024 | 15:26 - GMT+7

Video

Doanh nghiệp phụ trợ tiến gần hơn đến nhà máy thông minh

Tham gia Dự án của Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đã được đào tạo và hướng dẫn để hoạch định chiến lược cũng như xây dựng một lộ trình xuyên suốt hướng tới “nhà máy thông minh”, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 2
  • 3
  • 3