Thứ ba, 16/07/2024 | 16:29 - GMT+7

Video

Đà Nẵng phát triển chuỗi cung ứng đón “sóng” đầu tư công nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, Đà Nẵng đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm góp phần hình thành chuỗi cung ứng sản xuất, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư của thành phố. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
  • 9
  • 8