Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:39 - GMT+7

Video

Chế tạo hệ thống tự động hóa xử lý cổ rót và làm sạch ba-via biên dạng 3D chi tiết đúc

Các sản phẩm có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và gia công cơ khí, hướng tới xây dựng hệ thống tự động cắt - mài sản phẩm đúc cho những dây chuyền tự động hóa sản xuất với số lượng sản phẩm cực lớn. (Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 1
  • 5