Thứ hai, 15/07/2024 | 16:23 - GMT+7

Video

Chuyển đổi số – một phần tất yếu trong chiến lược phát triển của Petrovietnam

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Petrovietnam xác định công tác chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Với vị thế là một trong những cánh chim đầu đàn của nền công nghiệp đất nước, Petrovietnam cũng phải cần có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện để vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 5
  • 6
  • 0