Thứ ba, 27/09/2022 | 11:47 - GMT+7

Video

Doanh nghiệp với chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) theo Nghị quyết 115/NQ – CP đặt mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm CNHT của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 70% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp.

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 9
  • 4
  • 5
  • 5
  • 8
  • 6