Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:15 - GMT+7

Nghiên cứu các thuộc tính tương quan không gian-thời gian-tần số của mô hình kênh 5G của hệ thống MIMO-OFDM

Bài báo này nghiên cứu các đặc tính tương quan của mô hình 5G trong hệ thống MIMO như các hàm tương quan tự động về thời gian và tần số, cũng như hàm tương quan chéo theo không gian.

21/08/2020 - 09:55
Tóm tắt
Hệ thống thông tin di động 5G sẽ có tốc độ gấp 100 lần so với 4G và có khả năng cung cấp mọi môi trường truyền tin cho mọi điểm đến. Giao tiếp đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) là công nghệ quan trọng được nghiên cứu cho các hệ thống 5G. Bài báo này nghiên cứu các đặc tính tương quan của mô hình 5G trong hệ thống MIMO như các hàm tương quan tự động về thời gian và tần số, cũng như hàm tương quan chéo theo không gian. Các kịch bản UMi, RMa và các tế bào trong nhà được khảo sát ở băng tần 6 GHz trong trường hợp không nhìn thẳng (NLOS). Chúng tôi tính toán các hàm tương quan không gian - thời gian - tần số của kênh 5G MIMO để ước tính mức hệ thống trong lớp vật lý. Từ đó, chúng tôi kết luận các giá trị tương quan tối thiểu phụ thuộc vào khoảng cách của các phần tử ăng ten ở mỗi phía máy phát và máy thu. Chúng tôi cũng xác định độ lệch trong miền thời gian và tần số để xác định tính ổn định của tín hiệu trong một phạm vi nhất định.
Từ khóa: MIMO, mô hình 5G, tương quan chéo không gian, tự động tương quan thời gian, tự động tương quan tần số
Xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ tại đây.
The Study of Spatial-Time-Frequency Correlation Properties of 5G Channel Modeling of MIMO-OFDM System
Abstract
The fifth generation (5G) mobile communication systems will have the speed more 100 times compared to the 4G and with the aim is to provide every propagation environment for every destination. Multiple-input multiple- output (MIMO) communication is the important technology researched for 5G systems. This paper studies the correlation properties of 5G channel modeling in MIMO system such as auto-correlation functions of time and frequency, as well as the spatial cross-correlation function. The scenarios UMi, RMa and indoor cells are investigated at 6 GHz frequency band in non-line of sight (NLOS) case. We calculate the spatial-temporal- frequency correlation functions of the 5G MIMO channel to estimate the system level in physic layer. From that, we conclude the minimum correlation values are depended on the distance of antenna elements in each transmitter and receiver side. We also identify the offset in time and frequency domains to identify the stability of the signal in a certain range.
Keywords: MIMO, 5G channel modeling, spatial cross-correlation, time auto-correlation, frequency autocorrelation
Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Tiến Hòa, Tạ Phương Nam
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 144 (2020)

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 0
  • 4