Thứ hai, 15/07/2024 | 14:18 - GMT+7

Thiết kế và phân tích cơ cấu biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động xoay dưới tác dụng của bộ thanh truyền động nhiệt biên dạng chữ V

Các kết quả mô phỏng cũng cho thấy sự phân bố nhiệt độ đồng đều hơn dọc theo cơ câu truyền động nhiệt cho phép giãn nở nhiệt tổng thể lớn hơn và do đó chuyển động tuyến tính cũng lớn hơn, điều này giúp củng cố đầu ra chuyển động quay thuận lợi hơn, từ đó thu được một góc xoay lớn hơn.

31/05/2023 - 14:14
TÓM TẮT: 
Một kết cấu mềm dùng để biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động xoay được phát triển. Để đạt được sự biến đổi truyền chuyển động này, bộ truyền chuyển động tịnh tiến dạng chữ V được sắp xếp đối xứng nhau. Chuyển động tịnh tiến này được thực hiện bởi hai thanh truyền động nhiệt kiểu chữ V. Với sự đột phá trong ngành công nghệ kỹ thuật cao, cơ cấu mềm này có thể được sử dụng trong một số các ứng dụng vi quang học như bộ chuyển mạch quang học, đo đạc các nhiễu xạ, bộ giảm cường độ quang học, v.v…Các phân tích phần tử hữu hạn được thực hiện để dự đoán các hành vi của cơ chế biến đổi truyền động. Kết cấu đạt tỷ số truyền xấp xỉ 1.1 độ/µm. Các kết quả mô phỏng cũng cho thấy sự phân bố nhiệt độ đồng đều hơn dọc theo cơ câu truyền động nhiệt cho phép giãn nở nhiệt tổng thể lớn hơn và do đó chuyển động tuyến tính cũng lớn hơn, điều này giúp củng cố đầu ra chuyển động quay thuận lợi hơn, từ đó thu được một góc xoay lớn hơn.
Từ khóa: biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay, tỷ số truyển, cơ câu truyền động nhiệt kiểu chữ V.
DESIGN AND ANALYSIS OF A COMPLIANT LINEAR-TO-ROTARY MOTION TRANSDUCTION MECHANISM BY AN ELECTROTHERMAL ACTUATOR
TIEN HOANG NGO
Faculty of Mechanical Engineering, Industrial University of Ho Chi Minh City
Abstract: 
A mechanism to convert linear motion to rotary motion is developed. The means to achieve the linear-to-rotary motion transduction is attributed to an asymmetric arrangement of two linear motion inputs. The linear motion is provided by chevron-type thermal actuators. With a break-through in the high tech technology, this rotary motion can be applied for various optical applications like, attenuation, switching and diffraction, etc. Finite element analyses were carried out to predict behaviors of the transduction mechanism. A transduction ratio of nearly 1.1 degree/µm is achieved. The simulation results also reveal that a more uniform temperature distribution along the thermal actuator allowing for a larger overall thermal expansion and therefore also a larger linear motion, which adds to the rotary motion output.
Keywords: linear-to-rotary, motion transduction, thermal actuator.
Xem chi tiết bài viết tại đây.
Ngô Tiến Hoàng
Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh,số 57,2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  • 9
  • 1
  • 1