Thứ tư, 07/06/2023 | 12:10 - GMT+7

Hệ thống đo lường và giám sát chất lượng không khí từ xa ứng dụng nền tảng kết nối vạn vật

Nghiên cứu này đề xuất và thực nghiệm hệ thống ứng dụng nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Thing – IoT) nhằm đo lường và giám sát từ xa chất lượng môi trường với thông số nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn 2,5µm và nồng độ khí CO

24/04/2023 - 13:51
TÓM TẮT:
Ô nhiễm môi trường không khí là một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Nghiên cứu này đề xuất và thực nghiệm hệ thống ứng dụng nền tảng kết nối vạn vật (Internet of Thing – IoT) nhằm đo lường và giám sát từ xa chất lượng môi trường với thông số nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn 2,5µm và nồng độ khí CO. Hệ thống được thiết kế phù hợp có tính mở rộng qui mô giám sát để có thể triển khai trong các tòa nhà và trong một phạm vi rộng ngoài trời nhờ ứng dụng nền tảng mạng cảm biến không dây tương ứng như Wi-Fi và LoRa. Sự thay đổi các thông số môi trường có thể được giám sát và điều chỉnh từ xa thông qua ứng dụng được thiết kế và xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android. Dựa trên các thông số môi trường được đo lường, chỉ số chất lượng không khí được tính toán và và đưa ra các cảnh báo đến người dùng. So sánh với các thiết bị thương mại, kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có độ chính xác cao.
Từ khóa: Hệ thống giám sát chất lượng không khí; bụi mịn 2.5; cảm biến khí CO; ESP-8266; mạng LoRa.
INTERNET OF THINGS (IOT)-BASED SYSTEM FOR REMOTELY MEASURING AND MONITORING ENVIRONMENTAL QUALITY
Abstract: 
Air pollution is a critical issue that must be addressed. This study proposed and implemented an Internet of Things (IoT)-based system for remotely measuring and monitoring environmental quality with parameters including temperature, humidity, fine dust 2.5µm, and CO concentration. Based on wireless communication platforms as Wi-Fi and LoRa, the system is well-suited for monitoring scalability and can be deployed in buildings as well as in a wide range of outdoor environments. The graphic user interface designed and built on the Android operating system platform can remotely monitor environmental parameters. The air quality index is calculated to give warnings to users based on the measured environmental parameters. The experimental results show that the system has high accuracy in comparison to commercial devices.
Key words: Air quality monitoring system; PM 2.5; CO sensor; ESP-8266; LoRa network.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Phạm Văn Khoa*, Nguyễn Văn Thái
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
*Tác giả liên hệ: [email protected]
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng, số 20, ngày 11/2/2022)

Cùng chuyên mục

Nghiên cứu các kiến trúc và giải thuật điều khiển trạm sạc xe điện và trạm sạc xe điện hai bánh trong bối cảnh Việt Nam

01/06/2023 - 09:39

Nhằm thúc đẩy xu hướng này, các nghiên cứu về hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là hạ tầng sạc trong bối cảnh Việt Nam là rất cần thiết. Bài báo này thực hiện nghiên cứu về các kiến trúc hạ tầng và các giải thuật vận hành điều khiển trạm sạc trên thế giới đồng thời đề xuất kiến trúc hạ tầng sạc phù hợp với xu hướng và bối cảnh Việt Nam.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 6
  • 9
  • 7