Thứ hai, 15/07/2024 | 15:06 - GMT+7

Nâng cao chất lượng điện áp tại các phụ tải ngành công nghiệp bằng hệthống phân tán điều khiển tập trung đối với thiết bị bù trơn công suất phản kháng

Bài báo trình bày ảnh hưởng của điện áp đến hiệu suất, đến hiệu quả sử dụng năng lượng điện của các động cơ điện cũng như đến chất lượng điện năng trong hệ thống điện. Thông qua việc phân tích ưu, nhược điểm của các giải pháp điều chỉnh điện áp đang được sử dụng, tác giả đề xuất một giải pháp điều chỉnh điện áp dựa trên nguyên lý điều khiển tập trung các thiết bị bù trơn công suất phản kháng đặt phân tán.

31/05/2023 - 14:14
TÓM TẮT 
Bài báo trình bày ảnh hưởng của điện áp đến hiệu suất, đến hiệu quả sử dụng năng lượng điện của các động cơ điện cũng như đến chất lượng điện năng trong hệ thống điện. Thông qua việc phân tích ưu, nhược điểm của các giải pháp điều chỉnh điện áp đang được sử dụng, tác giả đề xuất một giải pháp điều chỉnh điện áp dựa trên nguyên lý điều khiển tập trung các thiết bị bù trơn công suất phản kháng đặt phân tán. Giải pháp này sẽ được đánh giá thông qua một số kết quả thử nghiệm ở ngoài thực tế để chứng minh tính hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng, nâng cao tuổi thọ các động cơ điện trong các nhà máy. Trong phần kết luận của bài báo sẽ đưa các đề xuất, định hướng nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này. 
Từ khóa: Chất lượng điện năng, điện áp, bù công suất phản kháng, tiết kiệm năng lượng, tổn thất điện năng
Chất lượng của điện năng được cung cấp có thể tác động trực tiếp đến nhiều khách hàng công nghiệp. (Ảnh minh họa: evn.com.vn)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Bùi Anh Tuấn1,*
1Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Tập 58 - Số 4 (8/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 1
  • 1
  • 7