Thứ bảy, 02/03/2024 | 13:59 - GMT+7

Đồng Tháp ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định số 1397/QĐ-UBND-HC ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

29/03/2023 - 15:33
Mục đích của việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số là nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, giúp UBND tỉnh đánh giá hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hằng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp cơ quan, đơn vị; UBND huyện, thành phố tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị và địa phương, qua đó, tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và thực hiện các giải pháp phù hợp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
Ngoài ra, việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số còn giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, tạo tiền đề cho việc hình thành các cơ quan, đơn vị và địa phương điển hình, các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, là cơ sở đánh giá thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và địa phương.
Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: https://www.baodongthap.vn/)

Bộ chỉ số chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh (200 điểm), bao gồm các chỉ số chính: Nhận thức số (20 điểm); Thể chế số (20 điểm); Hạ tầng số (40 điểm); Nhân lực số (30 điểm); An toàn thông tin mạng (40 điểm); Hoạt động chính quyền số (50 điểm).
Bộ chỉ số chuyển đổi số UBND huyện, thành phố (400 điểm), bao gồm các chỉ số chính: Nhận thức số (60 điểm); Thể chế số (20 điểm); Hạ tầng số (50 điểm); Nhân lực số (50 điểm); An toàn thông tin mạng (40 điểm); Hoạt động chính quyền số (90 điểm); Kinh tế số (70 điểm); Xã hội số (20 điểm).
Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện trong tháng 3 hằng năm. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm trước năm đánh giá.
Thực hiện xếp hạng chuyển đổi số chia ra 02 nhóm, gồm: Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố. Xếp hạng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp và xác định mức độ tốt, khá, trung bình và yếu.
Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY.
Hà Nguyễn

Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Nội phát triển kinh tế số với 4 trụ cột chính

28/02/2024 - 08:32

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024”, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số” với trọng tâm là “Quản trị dựa trên dữ liệu số”.

Xem thêm

 • Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên thành "cá lớn"

 • Thành phố Hà Nội phát triển kinh tế số với 4 trụ cột chính

 • Duy trì vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

 • Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số Việt Nam

 • Chuyển đổi số các ngành và nền kinh tế: Cơ hội lớn cho phát triển AI diện hẹp

 • Phát triển hạ tầng số cho chuyển đổi số

 • Bức tranh công nghệ số Việt Nam

 • Nhiều ưu tiên cho các dự án FDI hàm lượng công nghệ cao

 • Nghiên cứu đề xuất lộ trình và chính sách triển khai 5G tại Việt Nam

 • Daikin sẽ tự động hóa dây chuyền lắp ráp máy điều hòa​

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 3
 • 8
 • 0
 • 4
 • 6
 • 3
 • 2