Thứ hai, 15/07/2024 | 14:55 - GMT+7

Ứng dụng giải thuật Tabu Search trong giải bài toán định tuyến xe

Bài báo nghiên cứu thuật toán di truyền và kỹ thuật tìm kiếm Tabu để tìm ra giải pháp đúng hoặc gần đúng đến các vấn đề tối ưu hóa và tìm kiếm để giải bài toán Định tuyến xe.

01/08/2023 - 08:07
Tóm tắt:
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm ra giải pháp cho cấn đề Định tuyến xe bằng cách sử dụng các thuật toán di truyền. Bài toán Định tuyến xe (Vehicle Routing Problem - VRP) là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp thuộc lớp NP - đầy đủ (nondeterministic polynomial - complete). Vehicle Routing Problem là một vấn đề toán học, và đề bài gốc của bài toán này gói gọn trong câu hỏi: “Làm thế nào để tạo ra một lộ trình tối ưu cho một đội xe giao hàng tới một lượng khách hàng có sẵn?”. Bài báo nghiên cứu thuật toán di truyền và kỹ thuật tìm kiếm Tabu để tìm ra giải pháp đúng hoặc gần đúng đến các vấn đề tối ưu hóa và tìm kiếm để giải bài toán Định tuyến xe.
Từ khóa: Bài toán định tuyến xe (VRP), thuật toán di truyền, thuật toán tìm kiếm Tabu.
 VRP chủ yếu liên quan đến việc xác định tuyến đường di chuyển tối ưu cho đội xe. Tuyến đường tối ưu nhất sẽ được xác định dựa trên thời gian giao hàng hay độ dài quãng đường di chuyển… (Ảnh minh hoạ)
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
Cao Ngọc Ánh, Trần Bích Thảo (Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp số 38

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 0
  • 5
  • 9