Thứ hai, 15/07/2024 | 15:31 - GMT+7

Nghiên cứu các kiến trúc và giải thuật điều khiển trạm sạc xe điện và trạm sạc xe điện hai bánh trong bối cảnh Việt Nam

Nhằm thúc đẩy xu hướng này, các nghiên cứu về hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là hạ tầng sạc trong bối cảnh Việt Nam là rất cần thiết. Bài báo này thực hiện nghiên cứu về các kiến trúc hạ tầng và các giải thuật vận hành điều khiển trạm sạc trên thế giới đồng thời đề xuất kiến trúc hạ tầng sạc phù hợp với xu hướng và bối cảnh Việt Nam.

01/06/2023 - 09:39
TÓM TẮT
Các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 thể hiện quyết tâm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong đó nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, hạn chế phát thải trong mọi ngành và lĩnh vực. Điện khí hóa giao thông, tăng cường tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo có thể xem là một trong những giải pháp hướng tới kinh tế xanh và bền vững. Tại Việt Nam, với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo và tỷ lệ sử dụng xe gắn máy lớn, quá trình chuyển dịch trong lĩnh vực giao thông và năng lượng có những đặc điểm riêng biệt. Nhằm thúc đẩy xu hướng này, các nghiên cứu về hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là hạ tầng sạc trong bối cảnh Việt Nam là rất cần thiết. Bài báo này thực hiện nghiên cứu về các kiến trúc hạ tầng và các giải thuật vận hành điều khiển trạm sạc trên thế giới đồng thời đề xuất kiến trúc hạ tầng sạc phù hợp với xu hướng và bối cảnh Việt Nam. Các đề xuất liên quan đến tích hợp năng lượng tái tạo vào hạ tầng sạc cũng được phân tích cụ thể trong nghiên cứu. 
Từ khóa: Xe điện hai bánh; xe đạp điện; xe máy điện; trạm sạc; điện mặt trời. 
Ảnh minh họa trạm xe điện (Nguồn: baodautu.vn/)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Nguyễn Ngọc Văn1, Đàm Khắc Nhân1, Nguyễn Hữu Đức1,*
1Trường Đại học Điện lực
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;  Tập 58 - Số 4 (8/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 2
  • 6
  • 8