Thứ hai, 15/07/2024 | 14:57 - GMT+7

Truy xuất nhanh điểm phát công suất cực đại của hệ thống pin quang điện dựa trên giải thuật nhiễu loạn và quan sát điều chỉnh

Những kết quả mô phỏng thu được trong môi trường PSIM cho thấy tổn thất công suất giảm đáng kể do tốc độ hội tụ được cải thiện, từ đó nâng cao hiệu suất sinh điện trong điều kiện thay đổi môi trường vận hành đồng nhất trên hệ thống.

31/05/2023 - 14:14
TÓM TẮT:
Hiệu suất của pin quang điện (PV) phụ thuộc nhiều vào môi trường vận hành do bức xạ và nhiệt độ thay đổi, điểm phát công suất cực đại (MPP) của nó cũng thay đổi theo. Các kỹ thuật truy xuất điểm phát công suất cực đại (MPPT) để nâng cao hiệu suất sinh điện ngày càng hiệu quả và chính xác hơn nhưng chúng cũng phức tạp hơn, chi phí cao hơn và khó sử dụng hơn. Trong khi đó, các giải pháp truyền thống và những cải tiến của nó tỏ ra khá đơn giản, thiết thực và cũng hiệu suất không kém. Nội dung bài viết này giới thiệu một giải pháp MPPT dựa trên phương pháp nhiễn loạn và quan sát (P&O) đã được cải tiến thông qua ước lượng các điểm cực trị ban đầu nhằm giảm bước lặp, gia tăng tốc độ hội tụ. Những kết quả mô phỏng thu được trong môi trường PSIM cho thấy tổn thất công suất giảm đáng kể do tốc độ hội tụ được cải thiện, từ đó nâng cao hiệu suất sinh điện trong điều kiện thay đổi môi trường vận hành đồng nhất trên hệ thống.
Từ khóa: Giải thuật nhiễu loạn và quan sát (P&O), tấm pin quang điện (PV), hệ thống pin mặt trời, đặc tính P-V.
MAXIMUM POWER POINT TRACKING OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM BASED ON THE MODIFIED PERTURB & OBSERVE ALGORITHM
VIET ANH TRUONG1, VAN HIEN BUI1,2, PHAM QUOC KHANH3, THANH LONG DUONG3,*
1Department of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2Department of Electrical and Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Food Industry Ho Chi Minh City
3Faculty of Electrical Engineering Technology, Industrial University of Ho Chi Minh City
*Coresponding: [email protected]
Abstract.
The performance of a photovoltaic (PV) cell is highly dependent on the operating environment due to changes in radiation and temperature, which makes its maximum power point (MPP) also vary. MPPT techniques to improve power efficiency are becoming more efficient and accurate, but they are also more complex, expensive, and difficult to use. Meanwhile, the traditional solution and its improvements showed quite simple, practical, and effective. This paper introduces an improved MPPT solution based on the perturbation and observation (P&O) method by estimating the initial points in order to reduce the iteration step and increase the convergence speed. The simulation results in PSIM environment pointed that the power loss is significantly reduced due to the increased convergence speed, thereby improving the performance in the condition of changing the uniform operating environment on the system.
Keywords: Perturb & Observe algorithm, Partial shading, photovoltaic (PV) solar cell, solar system, P-V characteristic.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Trương Việt Anh1, Bùi Văn Hiền1,2, Phạm Quốc Khanh3, Dương Thanh Long3*
1Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2Khoa Công Nghệ Điện – Điện tử, Trường Đại Học Công nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
3Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại Học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
*Tác giả liên hệ: [email protected]
(Nguồn: Tạp chí  khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, số 57,2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 0
  • 7
  • 3