Thứ bảy, 02/03/2024 | 13:57 - GMT+7

Cao Bằng ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

UBND thành phố Cao Bằng mới đây đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 (Kế hoạch) với những mục tiêu cụ thể về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

29/03/2023 - 15:00
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng xác định các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm làm cơ sở đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân; thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên địa bàn Thành phố theo chủ trương, lộ trình, hướng dẫn của tỉnh và điều kiện thực tế tại Thành phố.
Kế hoạch cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số như: duy trì đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức UBND Thành phố và phường xã được trang bị máy tính để phục vụ công việc và kết nối mạng Internet; 100% các văn bản của phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường gửi đến UBND thành phố, văn bản luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử, trừ văn bản không được gửi qua môi trường mạng theo quy định; 100% tổ, xóm trên địa bàn Thành phố được phủ sóng di động hoặc Internet;...
Trong năm 2022, thành phố Cao Bằng đã đạt được những kết quả quan trọng trong các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. (Ảnh minh họa: vnncdn.net)
Để đạt được những mục tiêu cụ thể đã đề ra, UBND thành phố Cao Bằng xác định 09 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nhận thức số, hậ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu ra 05 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút, phát triển nguồn lực CNTT; tăng cường hợp tác.
Trước đó, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh, Thành ủy Cao Bằng và khung hướng dẫn xây dựng của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng; ngày 07/10/2021, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 269/KH- UBND về Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả và là tiền đề, nền tảng để xây dựng mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 
Chi tiết Kế hoạch xem TẠI ĐÂY.
Hà Nguyễn

Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Nội phát triển kinh tế số với 4 trụ cột chính

28/02/2024 - 08:32

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024”, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số” với trọng tâm là “Quản trị dựa trên dữ liệu số”.

Xem thêm

 • Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên thành "cá lớn"

 • Thành phố Hà Nội phát triển kinh tế số với 4 trụ cột chính

 • Duy trì vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

 • Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số Việt Nam

 • Chuyển đổi số các ngành và nền kinh tế: Cơ hội lớn cho phát triển AI diện hẹp

 • Phát triển hạ tầng số cho chuyển đổi số

 • Bức tranh công nghệ số Việt Nam

 • Nhiều ưu tiên cho các dự án FDI hàm lượng công nghệ cao

 • Nghiên cứu đề xuất lộ trình và chính sách triển khai 5G tại Việt Nam

 • Daikin sẽ tự động hóa dây chuyền lắp ráp máy điều hòa​

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 3
 • 8
 • 0
 • 4
 • 6
 • 2
 • 7