Thứ sáu, 31/03/2023 | 04:56 - GMT+7

EVNHCMC được trao giấy Chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa trao giấy Chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Đây là doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được chứng nhận là doanh nghiệp số.

09/01/2023 - 15:32
Được biết, EVNHCMC đã đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cho tất cả 24/24 đơn vị trực thuộc dựa trên 139 tiêu chí thuộc 6 trụ cột chuyển đổi số gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng; Chiến lược; Hạ tầng và công nghệ số; Vận hành; Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; Dữ liệu và tài sản thông tin.
Quá trình đánh giá qua 2 bước gồm: doanh nghiệp tự đánh giá và tư vấn độc lập tiến hành thẩm tra. Tất cả hồ sơ kết quả tự đánh giá và thẩm tra đều được đăng tải trực tuyến trên cổng DBI để Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát và xác nhận mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Đại diện EVNHCMC (phải) nhận giấy chứng nhận mức độ chuyển đổi số. (Ảnh: https://dangcongsan.vn/)
Kết quả, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận EVNHCMC đã đạt mức độ chuyển đổi số 3/5 (mức hình thành doanh nghiệp số) trong 5 mức độ chuyển đổi số theo Quyết định 1970 gồm: Mức 0 - Chưa chuyển đổi số; mức 1 - Khởi động; mức 2 - Bắt đầu; mức 3 - Hình thành; mức 4 - Nâng cao; mức 5 - Dẫn dắt. Đặc biệt, trong đó, Công ty mẹ với vai trò tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm. Đây là số điểm cao, thể hiện việc doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất quá trình hình thành doanh nghiệp số và sẵn sàng để phát triển lên mức nâng cao.
Bên cạnh đó, ba đơn vị trực thuộc EVNHCMC là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin đã được xác nhận đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5). 
Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
Bích Phương

Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - xu hướng tất yếu

07/02/2023 - 08:51

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp tăng hiệu quả, giảm kinh phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và có thể đưa ra mô hình kinh doanh mới…

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 8
  • 2