Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:30 - GMT+7

Đồng Nai tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 198/KH-UBND về phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch),

23/03/2023 - 14:58
Kế hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giúp cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Kế hoạch cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030 về phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số như: tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%,...  
Đồng Nai hướng đến phát triển kinh tế số và xã hội số. (Ảnh: https://www.tapchicongsan.org.vn/)
Để đạt được các mục tiêu kể trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã xác định hai nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số và phát triển kinh tế số  và xã hội số ngành, lĩnh vực. 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch như: tổ chức các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố với các tổ viên là cán bộ kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng nổ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số "Make in Việt Nam"; xây dựng các doanh nghiệp chuyển đổi số điển hình, các mô hình mẫu, ứng dụng mẫu chuyển đổi số phù hợp đặc trưng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, sau đó nhân rộng nhanh đến các địa phương, đơn vị có quy mô, tính chất tương tự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn rộng khắp về các nền tảng số quốc gia, các mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình trên hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở;...
UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời kiểm tra, giám sát, chủ trì thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nền tảng số quốc gia và kinh tế nền tảng trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY.
Hà Nguyễn

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 0
  • 8
  • 4
  • 5