Thứ hai, 10/08/2020 | 11:49 - GMT+7

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2457/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

03/04/2020 - 09:33
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Chương trình) nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. 
Theo đó, đến năm 2020, Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể gồm nghiên cứu, làm chủ, phát triển tạo ra các công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Tạo ra được ít nhất 10 công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Đồng thời, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp đôi so với năm 2015, tạo ra các dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, giải quyết các nhiệm vụ chủ chốt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Bên cạnh đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu hình thành và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm. Song song với đó, sẽ xây dựng và phát triển khoảng 40 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và cơ sở hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Hình thành và phát triển 50 tập thể nghiên cứu khoa học mạnh về công nghệ có các công trình nghiên cứu về công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Phát triển được 20 cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt trình độ quốc tế.
Để đạt được các mục tiêu kể trên, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 tập trung vào việc triển khai các nội dung chủ yếu gồm nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng công nghệ cao (trong công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp, y tế, môi trường, an ninh, quốc phòng).
Xem chi tiết Quyết định 2457/QĐ-TTg TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 0
  • 2
  • 0