Thứ ba, 28/06/2022 | 00:37 - GMT+7

Luật công nghệ cao

Luật công nghệ cao đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

03/04/2020 - 09:35
Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao. Luật được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 tại Quyết định số 21/2008/QH12.
Theo đó, Luật công nghệ cao quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại Việt Nam.
Các lĩnh vực công nghệ được tập trung ưu tiên phát triển công nghệ cao gồm: i) Công nghệ thông tin; ii) Công nghệ sinh học; iii) Công nghệ vật liệu mới; iv) Công nghệ tự động hóa.
Các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển là sản phẩm công nghệ cao được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và đáp ứng các điều kiện: i) Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm; ii) Có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; iii) Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu; iv) Góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
Trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển công nghệ cao tập trung vào 04 nhiệm vụ chủ yếu gồm: i) Sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; ii) Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao; iii) Đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp công nghệ cao; iv) Xây dựng công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Luật  công nghệ cao có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Xem chi tiết Luật công nghệ cao TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ


Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 0
  • 4
  • 8
  • 7
  • 6
  • 9