Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:18 - GMT+7

Lạng Sơn phấn đấu duy trì chỉ số đánh giá chuyển đổi số đứng thứ 5 trên cả nước

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu duy trì chỉ số DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số) đứng thứ 05/63 tỉnh/thành phố; tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh. Đây là nội dung quan trọng được trong Kế hoạch số 247/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Kế hoạch).

31/03/2023 - 07:35
Mục tiêu chung của Kế hoạch là phát triển chính quyền số, đảm bảo hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, cần đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn. Sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục phấn đấu, duy trì chỉ số DTI đứng thứ 05/63 tỉnh/thành phố; tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh.
Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số bắt đầu từ người dân (Nguồn ảnh: congthuong.vn/l)
Kế hoạch cũng đề ra nhiều mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực. Đối với mục tiêu phát triển chính quyền số, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ dịch vụ cổng thông tin phát sinh hồ sơ đạt 85%; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 70%. Phấn đấu tỷ lệ chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đạt 100%. 
Bên cạnh đó, phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 45% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); tỷ lệ các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất đạt 70%; tỷ lệ cơ quan nhà nước có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động đạt 60%. 
Đồng thời, phấn đấu 25% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; tối thiểu 35% đơn vị cấp xã có hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số. Tiếp tục duy trì 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh (Lạng Sơn Cloud); tỷ lệ cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường làm việc đạt 100%. 
Đối với mục tiêu phát triển kinh tế số, Kế hoạch đặt ra mục tiêu kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 02%. Phấn đấu năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 07%; tỷ lệ hộ gia đình có cửa hàng số cho người mua và người bán giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đạt trên 70%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 07%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 85%.
Cũng theo Kế hoạch, mục tiêu phát triển xã hội số cũng cần được chú trọng. Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng đạt 75%; tỷ lệ dân số có điện thoại di động thông minh đạt 85%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 75%; 
Đồng thời, phấn đấu 100% người dân và doanh nghiệp được Trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ cổng thông tin của tỉnh; 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý. 60% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số…
Phương Loan

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
  • 0
  • 2