Thứ sáu, 29/10/2021 | 02:44 - GMT+7

Video

Vận hành thông suốt Hệ thống Giám sát và điều hành thông minh - IOC Hà Tĩnh

Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ra mắt sáng 8/9 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 3
  • 5
  • 2
  • 8
  • 0
  • 1