Chủ nhật, 14/04/2024 | 15:51 - GMT+7

Đào tạo, chia sẻ về trí tuệ nhân tạo tại PC Đà Nẵng

Mới đây, PC Đà Nẵng đã tổ chức buổi đào tạo nhằm phổ biến cho CBCNV liên quan hiểu biết về công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI); đồng thời, đề cập đến những vấn đề mà ngành Điện cần giải quyết, xử lý trong thời gian sắp tới để ứng dụng rộng rãi công nghệ này.

14/03/2022 - 09:01
Chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo là một trong các trọng tâm phát triển của PC Đà Nẵng trong những năm tới. Trí tuệ nhân tạo là một công nghệ mới, là AI mô phỏng quá trình suy nghĩ, học tập và giải quyết vấn đề tương tự như con người. Mặc dù bắt đầu phát triển ở vài năm gần đây, nhưng PC Đà Nẵng hiện tại đã và đang ứng dụng một số chương trình có liên quan đến trí tuệ nhân tạo như: Ứng dụng ghi chỉ số công tơ; Công tác giám sát, thi công... nhằm tối ưu hóa vận hành, giúp thuận tiện cho CNCBV, từ đó nâng cao chất lượng sản xuất của ngành Điện.
Toàn cảnh khóa đào tạo
Nhằm đào tạo, phổ biến về trí tuệ nhân tạo đến CBCNV, PC Đà Nẵng đã tổ chức buổi chia sẻ kiến thức, phổ biến những nội dung liên quan đến AI, đồng thời đưa ra những vấn đề cơ bản, gần gũi với công việc, đời sống giúp CBCNV dễ tiếp cận, từ đó nhìn nhận lại những vấn đề đang còn tồn tại để ứng dụng, phát triển AI.
Buổi đào tạo cũng nêu ra tầm quan trọng của dữ liệu trong việc ứng dụng những công nghệ tương lai, đặc biệt là AI; đem đến cho CBCNV cách thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu nhằm phục vụ những vấn đề khác nhau.
Việc ứng dụng AI trong công cuộc chuyển đổi số đang là nhu cầu cấp thiết đối với EVNCPC nói chung và PC Đà Nẵng nói riêng, nhằm hướng đến doanh nghiệp số đúng với yêu cầu mà EVN đã đề ra trong mục tiêu đến năm 2025.
Theo PC Đà Nẵng

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 1