Thứ bảy, 09/12/2023 | 23:03 - GMT+7

Khảo sát khả năng hấp thụ nước của vật liệu Hydrogel - Cellulose từ quả bông gòn trong xử lý nước nhiễm xăng, dầu Diesel

Trong nghiên cứu này, các khảo sát được thực hiện với vật liệu là cellulose được chiết tách từ sợi bông gòn (vật liệu A) bao gồm độ ngậm nước của vật liệu, thời gian hấp thụ nước, khối lượng vật liệu, tỷ lệ nhiên liệu/nước tối ưu và khả năng tái sinh của vật liệu.

01/08/2023 - 08:07
Tóm tắt:
Trong nghiên cứu này, các khảo sát được thực hiện với vật liệu là cellulose được chiết tách từ sợi bông gòn (vật liệu A) bao gồm độ ngậm nước của vật liệu, thời gian hấp thụ nước, khối lượng vật liệu, tỷ lệ nhiên liệu/nước tối ưu và khả năng tái sinh của vật liệu. Kết quả cho thấy vật liệu có khả năng hấp thụ nước nhiễm diesel, Ron 95 và Ron 92 rất tốt. Khả năng hấp thụ nước trong xăng/dầu diesel của vật liệu đạt hiệu quả tối đa 98-99% trong 24 giờ. Hơn nữa hydrogel được tạo thành có khả năng tái sinh cao và hiệu quả trong việc hấp thụ nước trong dầu diesel, Ron 95 và Ron 92.
Từ khóa: Bông gòn, cellulose, nước nhiễm xăng /dầu, hấp thụ.
Xem chi tiết: Tại đây
Trương Thị Thủy (Phòng Khoa học - Công nghệ, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp số 38Cùng chuyên mục

Nhiệt điện Hải Phòng triển khai, áp dụng nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

04/12/2023 - 08:06

​Thực hiện Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2023, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Nhiệt điện Hải Phòng) đã tập trung triển khai các ứng dụng của công nghệ trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 4
  • 9
  • 5