Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:46 - GMT+7

Giải pháp nhận dạng ký tự tiếng trung viết tay dựa trên mạng nơron tích chập

Gần đây, bài toán nhận dạng ký tự viết tay trở nên phổ biến hơn bởi những ứng dụng đa dạng của nó. So với bài toán nhận dạng các chữ số và chữ cái tiếng Anh viết tay, việc nhận dạng các ký tự tiếng Trung viết tay là một bài toán khó khăn hơn bởi nhiều lý do.

26/07/2023 - 09:53
Tóm tắt:
Gần đây, bài toán nhận dạng ký tự viết tay trở nên phổ biến hơn bởi những ứng dụng đa dạng của nó. So với bài toán nhận dạng các chữ số và chữ cái tiếng Anh viết tay, việc nhận dạng các ký tự tiếng Trung viết tay là một bài toán khó khăn hơn bởi nhiều lý do. Để giải quyết được vấn đề này, bài báo trình bày một giải pháp nhận dạng ký tự tiếng Trung viết tay dựa trên kiến trúc mạng nơron tích chập nổi tiếng LeNet-5. Kết quả thử nghiệm trên tập dữ liệu viết tay CASIA minh họa khả năng dự đoán chính xác ký tự tiếng Trung viết tay trong khoảng thời gian dưới 0,1 giây.
Từ khóa: Nhận dạng ký tự, nhận dạng ký tự tiếng Trung, mạng nơron, mạng nơron tích chập.
Việc nhận dạng các ký tự tiếng Trung viết tay là một bài toán khó khăn hơn bởi nhiều lý do (Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet)
Xem chi tiết: TAI ĐÂY
Vũ Thị Duyên (Học viện Cảnh sát Nhân dân)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực số 31 năm 2023

Cùng chuyên mục

Nhiệt điện Hải Phòng triển khai, áp dụng nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

04/12/2023 - 08:06

​Thực hiện Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2023, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Nhiệt điện Hải Phòng) đã tập trung triển khai các ứng dụng của công nghệ trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 4
  • 0