Thứ năm, 05/10/2023 | 08:59 - GMT+7

Ứng dụng thiết bị điều khiển đóng cắt synchro-teq cho hệ thống điện Việt Nam: Kết quả và triển vọng

Việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị điều khiển đóng/cắt cho các tải phản kháng đã các công ty điện lực rất quan tâm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu của quá trình quá độ khi đóng/cắt. Bài báo đã phân tích việc lựa chọn thời điểm bằng phương pháp đóng vào sóng, các thách thức của việc lựa chọn thông số cho thiết bị điều khiển đóng cắt.

01/06/2023 - 09:39
TÓM TẮT 
Việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị điều khiển đóng/cắt cho các tải phản kháng đã các công ty điện lực rất quan tâm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu của quá trình quá độ khi đóng/cắt. Bài báo đã phân tích việc lựa chọn thời điểm bằng phương pháp đóng vào sóng, các thách thức của việc lựa chọn thông số cho thiết bị điều khiển đóng cắt. Các phân tích kết quả thử thử nghiệm đối với máy cắt cho kháng điện bù ngang, máy cắt cho tụ điện tại các trạm biến áp trong hệ thống điện Việt Nam đã cho thấy thiết bị điều khiển đóng cắt (Synchro - Teq của hãng Vizimax) đã hạn chế được hiện tượng tái đánh lửa khi mở kháng và giảm dòng xung kích khi đóng tụ, cũng như hiện tượng quá độ trong hệ thống điện. Nó có thể ứng dụng đối với các máy biến áp để giảm thiểu dòng xung kích trong hệ thống điện Việt Nam. 
Từ khóa: Máy cắt điện, thiết bị điều khiển đóng cắt, độ suy giảm điện môi, dòng xung kích, tụ bù/kháng điện bù ngang.
Ảnh minh họa công nghệ điều khiển đóng cắt ở hệ thống lưới điện (Nguồn: www.baogiaothong.vn/)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Nguyễn Đăng Toản1,*
1Trường Đại học Điện lực
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Tập 58 - Số 4 (8/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 5
  • 8
  • 2
  • 6
  • 0
  • 7