Thứ năm, 18/04/2024 | 05:12 - GMT+7

Mô phỏng cảm biến thụ động không dây dạng sóng âm bề mặt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp mô hình hóa trong matlab /simulink

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp hai phần mềm Ansys và Matlab/Simulink để mô phỏng hoàn chỉnh cảm biến thụ động không dây dạng sóng âm bề mặt loại dòng trễ một cổng (SAW RDL). Mô hình sử dụng bộ chuyển đổi kỹ thuật số (IDT) và ba bộ phản xạ đặt trên đế LiNbO3. Trong đó, các khoảng cách giữa IDT và bộ phản xạ 1 là 201m bằng khoảng cách giữa bộ phản xạ 1 và phản xạ 2...

01/06/2023 - 09:39
TÓM TẮT 
Nghiên cứu này sử dụng kết hợp hai phần mềm Ansys và Matlab/Simulink để mô phỏng hoàn chỉnh cảm biến thụ động không dây dạng sóng âm bề mặt loại dòng trễ một cổng (SAW RDL). Mô hình sử dụng bộ chuyển đổi kỹ thuật số (IDT) và ba bộ phản xạ đặt trên đế LiNbO3. Trong đó, các khoảng cách giữa IDT và bộ phản xạ 1 là 201um bằng khoảng cách giữa bộ phản xạ 1 và phản xạ 2, khoảng cách giữa phản xạ 2 và phản xạ 3 là 64,32um, điện áp đặt vào IDT có tần số 433MHz. Kết quả mô phỏng trên Ansys bao gồm biên độ, độ dài sóng và thời gian trễ của sóng phản xạ được đưa vào xây dựng mô hình tính toán góc trễ pha của tín hiệu phản xạ trên Matlab/Simulink từ đó tính ra biểu thức tan lượng giác góc lệch pha giữa tín hiệu phát từ bộ đọc và sóng hồi đáp từ cảm biến SAW. 
Từ khoá: Cảm biến thụ động không dây dạng sóng âm bề mặt, góc dịch pha, bộ phản xạ, thiết bị đọc, mô phỏng SAW.
Sơ đồ khối của thiết bị SAW RDL (Nguồn ảnh: Nhóm nghiên cứu)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Nguyễn Thu Hà1,2, Trịnh Văn Thái1, Cung Thành Long1, Hoàng Sĩ Hồng1,*
1Trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;  Tập 58 - Số 4 (8/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 2