Thứ năm, 18/04/2024 | 03:58 - GMT+7

Xây dựng bộ điều khiển mờ cho hệ truyền động bám vị trí nhiều động cơ

Xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm điều khiển giám sát qua mạng truyền thông công nghiệp cho thấy hệ thống ổn định, chất lượng hệ bám tốt hơn hẳn khi sử dụng bộ điều khiển PID.

31/05/2023 - 14:17
TÓM TẮT: 
Bài báo trình bày việc ứng dụng bộ điều khiển mờ cho các hệ truyền động bám xoay chiều điều khiển vị trí sử dụng biến tần. Trên cơ sở xây dựng sơ đồ cấu trúc, tổng hợp bộ điều khiển mờ, kiểm nghiệm bằng mô hình mô phỏng trên Simulink, xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm điều khiển giám sát qua mạng truyền thông công nghiệp cho thấy hệ thống ổn định, chất lượng hệ bám tốt hơn hẳn khi sử dụng bộ điều khiển PID.
Từ khóa: Nhiều động cơ, điều khiển mờ, mạng truyền thông công nghiệp.
Màn hình giao diện
DESIGN FUZZY LOGIC CONTROLLER FOR POSITION DRIVE MULTI-MOTOR SYSTEM
Abstract: This paper presents the application of fuzzy controller for position control ac tracking transmission systems using inverters. On the basis of building the structure diagram, synthesizing fuzzy controller, testing by simulation model on Simulink, building an experimental research model of supervisory control via industrial communication network, showing that the system is stable. The quality of the tracking system is much better when using a PID controller.
Keywords: Multi-motor drive systems, fuzzy logic controller, communication networks.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Thị Linh, Đặng Tiến Trung, Đỗ Thị Loan
Đại học Điện lực
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng - Trường Đại học Điện Lực, số 28/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 6
  • 4
  • 6
  • 5
  • 0