Thứ ba, 09/08/2022 | 01:31 - GMT+7

Nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác.

12/04/2022 - 14:42
Tóm tắt:
Giếng khai thác bị ngập nước sẽ làm tăng hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác dẫn đến giảm năng suất khai thác dầu của giếng, giảm hiệu quả của các hóa phẩm xử lý và hệ thống thiết bị trên bề mặt… Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ hóa phẩm xử lý vỉa sâu nhằm giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác.
Từ khóa: Xử lý vùng cận đáy giếng, hóa phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác dầu. 
Xem toàn bộ bài viết tại đây.
Đỗ Thành Trung1,*, Nguyễn Văn Ngọ1, Lê Văn Công1,
Vũ Hoàng Duy1, Nguyễn Quốc Dũng2
1Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
2Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”
(Nguồn: Tạp chí Dầu khí, Số 2 - 2022)

Cùng chuyên mục

PTC4 đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

08/08/2022 - 09:04

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, sản xuất, đặc biệt là việc tích cực thực hiện chuyển đổi số, Công ty Truyền tải Điện 4 (PTC4) thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 4
  • 1
  • 7
  • 0
  • 0
  • 7