Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng Bauxit nhằm tận thu tài nguyên

Sáng ngày 9/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quạng Bauxit trong quặng đuôi thải cấp hạt -1mm Nhà máy tuyển quặng Bauxit Tân Rai – Lâm Đồng nhằm tận thu tài nguyên”. Đề tài do Viện Khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin chủ trì thực hiện.

Ngày KHCN 18/5

Hướng tới mục tiêu Bộ Công Thương điện tử

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, .

Giải pháp cơ giới hóa đồng bộ tại các hầm lò vùng Quảng Ninh

Công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ (CGHĐB) áp dụng phổ biến tại các mỏ hầm lò ở các nước có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển trên thế giới. .