Robot tự di chuyển không cần sự can thiệp của con người

Robot được trang bị AI từ nhóm nghiên cứu Google Brain có thể tự đi chuyển sau 7 tiếng mà không cần sự can thiệp của con người