Ứng dụng Internet vạn vật trong logistic

Với sự ra đời của Internet vạn vật IoT, nghĩa là mọi thiết bị trong ngành, từ container, xe tải hay kho bãi đều được kết nối Internet, giúp giảm bớt thời gian theo dõi hay chi phí kiểm soát trong ngành logistic.