Ứng dụng công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng

Hiện nay công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của Việt Nam, chủ yếu là gạch đất sét nung gây ô nhiễm môi trường, hao tốn năng lượng. Từ thực tế trên Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực này.