BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ năm, 21/02/2019 | 06:51 GMT+7

Công nghệ in nhựa Carbon 3D: Tương lai của ngành công nghệ chất dẻo