BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 22/10/2018 | 10:39 GMT+7

Công nghệ in nhựa Carbon 3D: Tương lai của ngành công nghệ chất dẻo