BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 11/12/2018 | 02:57 GMT+7

Công nghệ in nhựa Carbon 3D: Tương lai của ngành công nghệ chất dẻo