BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ bảy, 22/02/2020 | 16:42 GMT+7

EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong vận hành lưới điện truyền tải

Hướng tới trở thành một trong bốn đơn vị truyền tải điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020, EVNNPT đã tăng cường các giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lao động.

Xác định KHCN là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần vào việc xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại, EVNNPT đã luôn chú trọng đầu tư cho KHCN, coi đây là hướng đầu tư và phát triển bền vững.

Cụ thể, năm 2019, EVNNPT đã hoàn thành xây dựng Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện; hoàn thành các dự án và đề án về trang bị các hệ thống giám sát máy biến áp; thiết bị định vị sự cố; trang bị hệ thống quan trắc, giám sát cảnh báo sét; ứng dụng thiết bị bay không người lái vào công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát đường dây; tính toán tối ưu dung lượng bù trên lưới 500 kV; xây dựng tiêu chuẩn thiết bị trên lưới điện truyền tải; quy trình vận hành và bảo trì các công trình lưới điện.

Cùng với việc hoàn thành xây dựng Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, EVNNPT còn hoàn thành trang bị 4 bộ thiết bị giám sát máy biến áp 500 kV tại các trạm biến áp 500 kV: Phú Lâm, Pleiku 2, Đà Nẵng và Hiệp Hòa để theo dõi, đánh giá tổng thể tình trạng vận hành của các máy biến áp.

Tiếp nối thành công năm 2019, hiện nay, EVNNPT đang tập trung triển khai hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại EVNNPT và Đề án lưới điện thông minh của EVNNPT.

Theo đó, Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành như đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát, chương trình giám sát máy biến áp vào quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát vận hành đường dây và trạm biến áp. 

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi sang trạm biến áp không người trực theo kế hoạch được giao, EVNNPT còn nghiên cứu và thực hiện các giải pháp giám sát tình trạng vận hành của từng thiết bị, phần tử trên lưới điện thời gian thực, giám sát nhiệt độ đường dây, khả năng mang tải, độ võng, từ đó tính toán chính xác khả năng mang tải của đường dây theo thời gian thực.

Năm 2020, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng trạm biến áp số để chuyển đổi sang trạm biến áp số theo lộ trình. 

Đại diện EVNNPT cho biết Tổng Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế trong năm nay để tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến. Tổng công ty cũng sẽ hết sức quan tâm thành lập các tổ sáng kiến và hỗ trợ sáng kiến, để các tác giả hoàn thiện sáng kiến và ứng dụng vào sản xuất, vận hành một cách hiệu quả. 

Phan Ngọc Mỹ