Tên văn bản : Công văn số 1272/BCT - KHCN về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao .  
Mô tả : Ngày 03/02/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 1272/BCT - KHCN về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 1272/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực : 03/02/2016
Ngày ban hành : 03/02/2016 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

Các văn bản khác