Tên văn bản : Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.   Xem online
Mô tả : Ngày 20/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Số hiệu văn bản : 494/CT-TTg Ngày có hiệu lực : 20/04/2010
Ngày ban hành : 20/04/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng