Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.   Xem online
Mô tả : Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Số hiệu văn bản : 66/2014/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 15/01/2015
Ngày ban hành : 25/11/2014 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng