Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020.   Xem online
Mô tả : Ngày 30/12/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020.
Số hiệu văn bản : 53/2008/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực : Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Ngày ban hành : 30/12/2008 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng