Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.  
Mô tả : Ngày 08/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Số hiệu văn bản : 123/2008/NĐ-CP Ngày có hiệu lực : 01/01/2009
Ngày ban hành : 08/12/2008 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng