Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020".   Xem online
Mô tả : Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 842/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020".
Số hiệu văn bản : 842/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 01/06/2011
Ngày ban hành : 01/06/2011 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải