Tên văn bản : Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.   Xem online
Mô tả : Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
Số hiệu văn bản : 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Ngày có hiệu lực : 15/02/2013
Ngày ban hành : 20/12/2012 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng BTC Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh