Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.  
Mô tả : Ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.
Số hiệu văn bản : 176/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 29/01/2010
Ngày ban hành : 29/01/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng