Tên văn bản : Quyết định ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại .   Xem online
Mô tả : Ngày 21/01/2009, Thủ trướng chính phủ ban hành Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại .
Số hiệu văn bản : 14/2009/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 21/01/2009
Ngày ban hành : 21/01/2009 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng