Tên văn bản : Luật Công nghệ cao .   Xem online
Mô tả : Ngày 13/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao để quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao
Số hiệu văn bản : 21/2008/QH12 Ngày có hiệu lực : 01/07/2009
Ngày ban hành : 13/11/2008 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : QUỐC HỘI Người ký : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Các văn bản khác