Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:05 - GMT+7

Video

Kiến tạo cuộc sống số

Ngày 3/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749/QĐ - TTG Phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 4
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3