Thứ ba, 19/01/2021 | 22:50 - GMT+7

Video

Thiết bị bay không người lái ứng dụng thành công tại EPS3

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ kiểm tra đánh giá lò bằng Drone Inspection. Nguồn video: EPS Technologies

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
  • 6
  • 0
  • 0