Thứ ba, 19/01/2021 | 22:33 - GMT+7

Video

Ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại JAVIS

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. JAVIS đã ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và trí tuệ nhân tạo vào việc xây dựng thành thông loa thông minh JAVIS điều khiển bằng tiếng Việt tích hợp trợ lý ảo.

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7
  • 5