Thứ ba, 14/07/2020 | 11:21 - GMT+7

Video

Khánh Hòa Sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 đã tiến hành đề tài thử nghiệm sản xuất thức ăn công nghiệp dành cho ốc hương. Sau gần 2 năm triển khai, kết quả bước đầu được đánh giá khả quan.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 4
  • 5
  • 5
  • 8