Thứ hai, 10/08/2020 | 13:00 - GMT+7

Video

Cơ hội và thách thức của ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam trong hội nhập

So với các ngành khác, ngành Công nghiệp điện tử của nước ta mặc dù hình thành chậm nhưng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh qua các năm và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của nền kinh tế. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu về những giải pháp mạnh mẽ cũng như sự chuẩn bị về năng lực cạnh tranh và công nghệ để ngành Công nghiệp điện tử của nước ta có thể tham gia vào sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu…

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 2
  • 7
  • 5