Thứ hai, 13/07/2020 | 20:28 - GMT+7

Video

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ

Gần 20 doanh nghiệp ChangWon, Hàn Quốc và 60 doanh nghiệp Việt Nam giao thương chuyển giao công nghệ tại Hà Nội.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 9
  • 5